Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Płynność finansowa zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców odgrywa bardzo istotną rolę. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdzie kontrahent spóźnia się z zapłatą należności lub w ogóle jej nie uiszcza. W takiej sytuacji jednym z najskuteczniejszych sposobów dochodzenia należności jest przekazanie sprawy podmiotowi zajmującemu się windykacja należności.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe usługi windykacji wierzytelności poprzez podejmowanie działań polubownych mających na celu dochodzenie należności, działania windykacji sądowej, windykację przed egzekucyjną oraz egzekucyjną. Świadczymy również usługi windykacji międzynarodowej.

Posiadamy również pełnomocników terenowych dzięki czemu nasze działania odznaczają się wyższą skutecznością.

WINDYKACJA POWINNA BYĆ SZYBKA I SKUTECZNA

Znajomość prawa, doświadczenie oraz dobór procedur pozwala na optymalne, indywidualne podjęcie kroków, a tym samym możliwie najszybsze odzyskanie długu.

Podejmujemy się windykacji trudnych jak i prostych, wynikających z umów, faktur, uzgodnień, porozumień, czy innych dokumentów lub uzgodnień.

Prowadzimy działania w zakresie windykacji miękkiej – w stosunku do dłużników chcących podjąć współpracę, jak również oferujemy działania w zakresie tzw. windykacji twardej – w stosunku do dłużników unikających kontaktu z wierzycielem.

Prowadzimy kompleksowe działania mające na celu odzyskanie należności naszych Klientów.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów przed dłużnikami, sądami oraz organami egzekucyjnymi.

Stosujemy wszelkie dopuszczalne prawem środki w celu szybkiego wyegzekwowania należności.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA I MONITORING WIERZYTELNOŚCI

Pieczęć prewencyjna oferowana przez naszą Kancelarię oraz naszą firmę windykacyjną SSP FINANCE GROUP sp. z o.o. jest tanim i prostym do wdrożenia narzędziem, którego celem jest nakłonienie kontrahentów do terminowego regulowania należności. Nasi klienci mogą posługiwać się pieczęcią prewencyjną m.in. na takich dokumentach jak faktury, noty księgowe, noty odsetkowe, dokumenty sprzedaży oraz wezwania do zapłaty. Pieczęć stanowi swego rodzaju ostrzeżenie, o tym, że w przypadku nieuregulowania zobowiązań w terminie, działania windykacyjne zostaną zlecone Kancelarii i niezwłocznie przez nią podjęte.

Dodatkowym atutem posługiwania się pieczęcią prewencyjną jest informacja dla kontrahenta, że firma współpracuje z profesjonalną firmą windykacyjną dzięki czemu nie ryzykują pogorszenia relacji biznesowych z rzetelnymi płatnikami. Pieczęć jest również narzędziem, który mobilizuje do szybszej spłaty.

Powody by zamówić pieczęć prewencyjną:

 1. Sprawdzone i skuteczne narzędzie dyscyplinowania dłużników;
 2. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie;
 3. kontrahenci w sposób priorytetowy traktują zobowiązania, przez wzgląd na obecność znaku firmy windykacyjnej na dokumentach płatniczych;
 4. eliminacja nierzetelnych płatników;
 5. minimalizacja kosztów i eliminacja konieczności prowadzenia działań windykacyjnych w przyszłości;
 6. poprawa płynności finansowej z uwagi na terminową spłatę wierzytelności przez kontrahentów;

Usługa monitoringu wierzytelności umożliwia naszym Klientom większą kontrolę nad terminowością spłat dokonywanych przez ich kontrahentów. W ramach niniejszej usługi podejmujemy m.in. takie działania jak: ustalenie przyczyny opóźnienia w spłatach należności, doprowadzenie do terminowego regulowania zobowiązań oraz przypominanie o zbliżających się okresach płatności, aktualizujemy również bieżące saldo dłużnika.

WINDYKACJA POWINNA BYĆ KOMPLEKSOWA

Prowadzimy kompleksowe postępowania egzekucyjne mające na celu windykację wierzytelności przysługujących naszym Klientom, które to mogą obejmować takie etapy jak:

Windykacja Przedsądowa:

Obejmuje działania polegające na zmobilizowaniu Dłużnika do zapłaty długu i uniknięcia konsekwencji prawno-finansowych.

 1. w porozumieniu z wierzycielem negocjujemy możliwość   spłaty długu przez dłużnika,
 2. sporządzamy, ugody, porozumienia, oświadczenia, umowy,
 3. na zlecenie wierzyciela możemy przygotować wywiad   gospodarczy o dłużniku,
 4. sporządzamy wezwania do zapłaty,

Egzekucja Sądowa – Postępowanie Sądowe:

Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach prowadzonych przez sąd, e-sąd. Pełnomocnik reprezentuje naszego klienta w całym postępowaniu.

Windykacja Przedegzekucyjna:

Ogół działań, które mogą zostać podjęte przed wszczęciem egzekucji komorniczej w celu polubownej egzekucji wierzytelności przysługującej naszym Klientom.

Windykacja przed Komornikiem, Egzekucja Komornicza:

Prowadzimy ogół czynności mających na celu egzekucje wierzytelności przysługujących naszym Klientom, a w tym reprezentujemy Klienta przed organem egzekucyjnym, odejmujemy działania mające na celu poszukiwanie majątku dłużnika, monitorujemy przebieg egzekucji itp.

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki