Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie jednej z podstawowych życia jaką jest prawo rodzinne.

Prowadzimy postępowania o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów czy władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwo oraz inne sprawy obejmujące swoim zasięgiem szeroko rozumiane stosunki rodzinne i wychowawcze.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom.

Naszym Klientom oferujemy szereg usług prawnych w zakresie prawa rodzinnego, do których zaliczają się m.in.:

 1. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o rozwód,
 2. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o separację,
 3. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o alimenty,
 4. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o kontakty i władzę rodzicielską,
 5. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o ustalenie ojcostwa,
 6. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej całkowite pozbawienie,
 7. sporządzanie pism procesowych,
 8. sporządzanie umów, porozumień, planów wychowawczych,
 9. doradzanie w kwestiach dotyczących regulacji kontaktów rodziców i dzieci,
 10. sprawy o uznanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne,
 11. sprawy dotyczące uprowadzenia dzieci,
 12. sprawy o dział majątku wspólnego,
 13. doradztwo w kwestiach związanych z ustaniem wspólności majątkowej,
 14. doradztwo oraz sporządzanie umów darowizny,
 15. reprezentacja Klientów przed sądami i organami.
Sprawy Rodzinne - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki