KANCELARIA SSP – USŁUGI POWIERNICZE

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi w zakresie powiernictwa.

Usługi powiernicze najczęściej kierowane są do osób, które ze względów osobistych bądź innych nie chcą ujawniać udziału w transakcjach, które są przeprowadzane na ich rzecz.

Usługi Powiernicze – czym są?

Usługi powiernicze oparte są na porozumieniu Stron. Na mocy zawartego porozumienia powiernik zobowiązuje się dokonać operację na rzecz swojego mocodawcy, ale we własnym imieniu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Mocodawca powiernika zachowuje pełną anonimowość.

Wśród naszych usług Kancelaria oferuje m.in.

 1. powiernicze nabycie nieruchomości
 2. powiernicze przechowywanie wartości majątkowych
 3. tworzenie wehikułów korporacyjnych
 4. powiernicze nabywanie udziałów w spółkach

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy zapewnia pełna dyskrecję i poufność dokonywanych usług.

 

Wirtualny Adres - Kancelaria SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki