Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych. Nasze usługi ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności.

Naszym Klientom biznesowym oferujemy bieżące wsparcie działalności gospodarczej jak również zastępstwo prawne i procesowe.

WSPARCIE PRAWNE – ISTOTNY ELEMENT W FIRMIE

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że warto korzystać z fachowej pomocy prawnika przed podjęciem decyzji, szczególnie tej o istotnym znaczeniu gospodarczym dla firmy.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Nasza Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych w ramach stałej obsługi prawnej. Prawnicy naszej Kancelarii w ramach stałej obsługi prawnej współpracują w ramach tzw. in house lawyer (w siedzibie Klienta), jak również świadczymy usługi zdalnie, z naszego biura. Ważnym elementem stałej współpracy jest stały kontakt z prawnikiem oraz możliwość skorzystania z porady w każdej chwili.

Kancelaria pozwala stworzyć dokumentację wewnętrzną, a więc nie tylko umowy, dokumenty korporacyjne, wzory umów, czy regulaminy, ale również wspieramy naszych klientów przy organizacji zgromadzeń wspólników.

MODELE WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ PRAWNĄ SSP ŁUKASZ PASTERNAK I PARTNERZY

Istnieją trzy modele współpracy z nasza kancelarią.

Pierwszy model to współpraca w oparciu o stały ryczał. Przedsiębiorca nabywa stałą liczbę godzin w ramach ryczałtu, która jest korzystna pod względem stawki godzinowej, jednakże niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. W takim przypadku przedsiębiorca określa liczbę godzin jaka jest dla niego niezbędna do obsługi jego spraw i ma pełną kontrolę nad budżetem prawnym.

Drugi model to stawka godzinowa liczona w oparciu o stawkę godzinową konkretnych prawników kancelarii. W tym modelu Klient sam decyduje za co płaci określając konkretne sprawy jakimi ma zając się kancelaria.

Trzeci model to ryczałtowe rozliczenie konkretnych strategicznych spraw przedsiębiorcy. Ten model stosowany jest przy obsłudze strategicznych zagadnień gospodarczych i niestandardowych rozwiązań prawnych, które mają duży wpływ na działalność przedsiębiorcy. Niekiedy model ten jest również wybierany przez naszych Klientów przy mniejszych projektach.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie licznych dziedzin prawa do, których zaliczają się m.in. sprawy:

 1. cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań,
 2. handlowe i gospodarcze,
 3. z zakresu prawa nieruchomości,
 4. z zakresu prawa budowlanego,
 5. z zakresu prawa autorskiego,
 6. z zakresu prawa karnego,
 7. z zakresu prawa zamówień publicznych,
 8. z zakresu administracyjnego,
 9. z zakresu prawa pracy,
 10. z zakresu prawa ochrony konkurencji,
 11. z zakresu prawa bankowego,
 12. z zakresu prawa rodzinnego,
 13. z zakresu prawa spadkowego,
 14. z zakresu prawa restrukturyzacyjnego,
 15. z zakresu prawa międzynarodowego,

USŁUGI DORADZTWA PRAWNEGO

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom.

Naszym Klientom oferujemy szereg usług prawnych, do których zaliczają się m.in.:

 1. Doradztwo prawne
 2. usługi dla firm
 3. usługi dla osób fizycznych
 4. Sprzedaż i Obsługa Spółek

Z tych względów nasza oferta jest kierowana nie tylko dla przedsiębiorców, ale również osób fizycznych.

NOTA PRAWNA

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy zastrzega, iż informacje podane w niniejszej ofercie mają charakter ogólnej informacji poglądowej i nie są one poradą prawną. Podane informacje mogą się różnić lub ulec zmianie w zależności od konkretnego przypadku.

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki