Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Kancelaria Prawna SSP Lukasz Pasternak i Partnerzy w swojej działalności świadczy usługi prawne w zakresie doradztwa w zakładaniu i sporządzaniu umów TRUSTu.

TRUSTY

Trust jest umową, pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać środkami – trustee, w sposób określony w umowie Trustu (deed of trust).

Umowa trustu stanowi, że donator przekazuje określone aktywa na rzecz trustee, a trustee będzie zarządzał tymi aktywami na korzyść określonych beneficjentów.

Trust posiada więc co najmniej jednego trustee, który jest odpowiedzialny za administrowaniem trustem i wykonywaniem warunków umowy trustu. Beneficjentami są natomiast, Ci którzy są uprawnieni do otrzymywania zysków z działalności trustu. Do beneficjentów trustu należy również sam donator.

Odpowiednia konstrukcja trustu może efektywnie chronić majątek zgromadzony w truście przed roszczeniami wierzycieli donatora i beneficjenta.

Trusty nie są wykorzystywane wyłącznie w celach ochrony majątku, ale również zastosowanie mają międzynarodowym planowaniu finansowym, spadkowym oraz zachowaniu prywatności beneficjentów.

Prawo Polskie nie przewiduje takiej konstrukcji jak trust, za wyjątkiem szczotkowej jego postaci tzw. zarządu powierniczego.

Tworzenie Trustów

Tworzenie Trustów dopuszcza m,in. ustawodawstwo:

 1. Anglii,
 2. Stanów Zjednoczonych,
 3. Kanady,
 4. Szkocji,
 5. Cypru,
 6. Nowej Zelandii,
 7. Indii,
 8. RPA,
 9. Anguilla,
 10. Bahamy,
 11. Barbados,
 12. Belize,
 13. Bermudy,
 14. Brytyjskie Wyspy Dziewicze (BVI),
 15. Burnei,
 16. Wyspy Mana,
 17. Jersey,
 18. Kajmany,
 19. Mauritius,
 20. Nauru,
 21. Nevis,
 22. Panama,
 23. Samoa,
 24. Seszele,
 25. Singapur,
 26. Wyspy Cooka,
 27. Szwajcaria,
 28. Lichtenstein.

Istnieją również jurysdykcje, które oferują bardzo zaawansowane konstrukcje prawne stworzone w celu umożliwiania wierzycielom egzekcuji z trustów długów beneficjenta lub ustanawiającego.

Tego rodzaju Trustu służą ochronie majątku (asset protection Trust – ATP) i oferują je m.in.

Wyspy Cooka, Nevis czy Belize.

escalator-1667564_1920bw

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP