Wpis do rejestru dłużników nawet przy spornym długu

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze sądowym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 700) rejestr dłużników niewypłacalnych jest trzecim rodzajem rejestru wchodzącym w skład KRS. Jest on jawny i dostępny dla każdego zainteresowanego (art. 8 ustawy o KRS). Jednak płatnik, który nie zgadza się z zasadnością […]
Continue Reading