KANCELARIA SSP – SPÓŁKI ZA GRANICĄ

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Kancelaria SSP pomaga w tworzeniu optymalnych struktur do zarządzania majątkiem oraz prowadzenia działalności.

INFORMACJE O SPÓŁCE i ZALETY

Cypryjskie ustawodawstwo wprowadza wymóg wyemitowania przynajmniej jednej akcji oraz uczestnictwa spółce najmniej jednego zarejestrowanego akcjonariusza. Kapitał minimalny wymagany dla spółki z o.o. (LTD) wynosi 1 EUR, który może być dogodnie podzielony na akcje – po 1 EUR każda – wyemitowanych i w pełni opłaconych po założeniu spółki.

W strukturze spółki z o.o. musi być co najmniej jeden dyrektor. Może to być zarówno osoba fizyczna będąca rezydentem cypryjskim, osoba prawa lub rezydent innego państwa.

Sekretarzem Spółki może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Sekretarz odpowiada za przygotowanie i składanie deklaracji oraz deklaracji rocznych spółki a także przechowywanie księgi protokołów i rejestru członków.

Spółka musi mieć siedzibę na Cyprze.

Dzięki rozbudowanemu systemowi powiernictwa istnieje szansa na skorzystanie z usług dyrektorów oraz udziałowców nominowanych.

Procedura rejestracji to ok. 2-4 tygodnie od dostarczenia wymaganych dokumentów.

SYSTEM PODATKOWY

 1. Dodatek dochodowy od osób prawnych wynosi: 12,5 %.
 2. Dochody z obrotu papierami wartościowymi mogą zostać zwolnione z podatku.
 3. Dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki w pewnych sytuacjach mogą nie podlegać opodatkowaniu.
 4. W sytuacji gdy spółka Cypryjska uzyskuje dywidendę w pewnych okolicznościach może ona nie podlegać opodatkowaniu.
 5. W przypadku wypłat z tytułu przeniesienia prawa do programów komputerowych dokonywanych na rzecz spółki Cypryjskiej, w pewnych okolicznościach mogą nie podlegać opodatkowaniu.
 6. Brak regulacji cen transferowych, podatku u źródła, stosunków niskiemu opodatkowaniu oraz licznych pozostałych zalet podatkowych, często uważany jest za optymalną strukturę do otwierania spółek holdingowych.
 7. Odpowiednia struktura spółki  oraz odpowiednie uwarunkowania pozwalają skorzystać ze zwolnień podatkowych w zakresie podatku od dywidendy przez okres 17 lat.

 

Spółki na Cyprze - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP