KANCELARIA SSP – SPÓŁKI ZA GRANICĄ

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Kancelaria SSP pomaga w tworzeniu optymalnych struktur do zarządzania majątkiem oraz prowadzenia działalności.

INFORMACJE O SPÓŁCE i ZALETY

Łotwa nadaje się do prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczej. Lokalizacja ta spełnia europejki imperatyw biznesowy i świetnie sprawdza się jako cześć transakcji importu/eksportu wewnątrzwspólnotowego.

Najczęściej wybieraną spółką jest SIA czyli spółka z o.o.

Kapitał minimalny wynosi 1250 LV lub 1700 EUR z czego 25 % musi zostać wpłacone przy rejestracji spółki.

Brak dyrektorów oraz wspólników nominowanych, a dyrektor musi być mieszkańcem Europy.

Litwa

Możliwe jest utworzenie nowej spółki jak i założenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Najczęściej wybieraną spółką jest UAB odpowiednik polskiej spółki z o.o.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 10000 LTL ok. 2850 EUR, 25% uwalniane podczas zakładania spółki.

Ok. 2 tygodni rejestracja spółki od otrzymania wszelkich dokumentów.

SYSTEM PODATKOWY

Łotwa

Podatek dochodowy od osób prawnych na Łotwie wynosi 15%

Stawkę VAT 21 % stosuje się wyłącznie do usług i towarów sprzedawanych na miejscu.

Litwa

Podatek dochodowy wynosi: 15% z tym, że obniżona stawka podatku do 5% dla spółek zatrudniających mniej niż 10 pracowników i których dochód nie przekracza 500000 LTL (ok. 1450000 EUR).

Podatek od zysków kapitałowych wynosi 15%

Podatek od zysków i należności licencyjnych wynosi 10%

Przychód spółek zagranicznych opodatkowany jest kwotą 20%

podatek od dywidendy 20% (w określonych wypadkach 0%).

 

Wybrane Publikacje Tematyczne

  1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
  2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
  3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
  4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
  5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
  6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
  7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
  8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
  9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
  10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP