KANCELARIA SSP – SPÓŁKI ZA GRANICĄ

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Kancelaria SSP pomaga w tworzeniu optymalnych struktur do zarządzania majątkiem oraz prowadzenia działalności.

INFORMACJE O SPÓŁCE i ZALETY

W Estonii istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

 1. spółka z o.o.
 2. spółka akcyjna
 3. spółka komandytowa
 4. spółka cywilna

Połowa zarządu musi być stałymi mieszkańcami UE. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku sp. z o.o. do kwota 40.000 EEK (ok. 2580 EUR).

Czas rejestracji spółki to ok. 3 tygodnie od uzyskania wszelkich dokumentów.

SYSTEM PODATKOWY

Podatki w Estonii zostały podzielone na podatki pośrednie i bezpośrednie.

Do podatków bezpośrednich zalicza się podatek od osób prawnych i podatek od dochodów osobistych, jak również podatek od hazardu. Podatki pośrednie do VAT i podatek akcyzowy.

Zaletą spółki estońskiej są stosunkowo niskie koszty pracy oraz liberalna polityka gospodarcza.

Podatek dochodowy od osób prawnych: 21 %

Podatek od zysków kapitałowych 21 %

Podatek od należności licencyjnych 10 %

Podatek od korzyści 21 %

Przychód spółek zagranicznych 21 %

podatek od dywidendy 21 %

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP