KANCELARIA SSP – SPÓŁKI ZA GRANICĄ

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Kancelaria SSP pomaga w tworzeniu optymalnych struktur do zarządzania majątkiem oraz prowadzenia działalności.

INFORMACJE O SPÓŁCE i ZALETY

Wielka Brytania jest krajem, który przy odpowiedniej strukturze pozwala na uzyskanie niskiej i efektywnej stawki podatku dochodowego.

Warto również zauważyć, iż Wielka Brytania wprowadziła najwyższy w UE limit zwolnień z VAT.

Najczęściej wybieraną przez naszych Klientów jest spółka z o.o.

Warto odnotować, iż dzięki prawu o umowie agencyjnej (Agency Agreement Law), można uzyskać stawkę podatku na poziomie pomiędzy 4-6 %, z uwagi na możliwość przypisania aż 80-90 % udziałów zagranicznej spółce dominującej.

 

SYSTEM PODATKOWY

Podatek od osób prawnych w Londynie waha się od 20 do 30% w zależności od obrotów i zysków, ale może zostać obniżony aż do 4%.

Jeżeli Spółka z Wielkiej Byrtyjska jest w 100 % własnością Brytyjskiej Spółki zagranicznej, to istnieje prawo do przypisania 95% zysków brutto spółce zagranicznej.

Spółki holdingowe często rejestrowane są na Gibraltarze, który jest częścią UE.

Minimalny kapitał wynosi 10.000 GBP, ale nie ma obowiązku wpłaty w określonym czasie. W praktyce możliwe jest założenie spółki o kapitale o wartości 1 GBP.

Możliwość serwisu powierniczego.

Wybrane Publikacje Tematyczne

  1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
  2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
  3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
  4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
  5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
  6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
  7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
  8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
  9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
  10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP