Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa restrukturyzacyjnego.

Do stycznia 2016 r. zadłużeni przedsiębiorcy mogli dokonywać generalnej restrukturyzacji swoich zobowiązań w trybie upadłości układowej, ewentualnie w trybie postępowania naprawczego.

Nowe postępowanie restrukturyzacyjne w swoich założeniach miało:

 1. Zapewnienie autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzacji postępowań upadłościowych,
 2. Zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli,
 3. Wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego jako ultima ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji,
 4. Maksymalizacja szybkości oraz efektywności restrukturyzacji i upadłości,
 5. Odformalizowanie postępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych,
 6. Realizacja polityki – „nowej szansy”,
 7. Zapewnienie możliwości „nowego startu” przedsiębiorców którzy ponieśli fiasko gospodarcze w wyniku zmian warunków ekonomicznych.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy świadczy usługi prawne w zakresie restrukturyzacji w szerokim zakresie. Do zakresu usług zaliczyć można:

 1. Doradztwo prawne, księgowe i rachunkowe przy opracowaniu planu restrukturyzacyjnego,
 2. Opracowanie testy prywatnego wierzyciela/inwestora,
 3. Obsługa procesu pozyskania pomocy publicznej na restrukturyzację,
 4. Formułowanie propozycji układowych,
 5. Sporządzanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 6. Obsługa i zastępstwo prawne na wszystkich lub na poszczególnych etapach zasadniczego postępowania restrukturyzacyjnego,
 7. Doradztwo i przygotowywanie środków zaskarżenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 1. Obsługa prawna wierzyciela na wszelkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika,
 2. Przygotowanie, opracowanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności,
 3. Sporządzanie wniosków w tzw. sprawach wpadkowych, np. o wyłączenie składnika z masy, o wyłączenie osób pełniących funkcję organów postępowania,
 4. Przeglądania akt sądowych oraz ich analiza,
 5. Śledzenie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego,
 6. Udział w razie wierzycieli lub podczas zgromadzeń wierzycieli.
Doradztwo w Procesach restrukturyzacyjnych - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa restrukturyzacyjnego.

Do stycznia 2016 r. zadłużeni przedsiębiorcy mogli dokonywać generalnej restrukturyzacji swoich zobowiązań w trybie upadłości układowej, ewentualnie w trybie postępowania naprawczego.

Nowe postępowanie restrukturyzacyjne w swoich założeniach miało:

 1. Zapewnienie autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzacji postępowań upadłościowych,
 2. Zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli,
 3. Wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego jako ultima ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji,
 4. Maksymalizacja szybkości oraz efektywności restrukturyzacji i upadłości,
 5. Odformalizowanie postępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych,
 6. Realizacja polityki – „nowej szansy”,
 7. Zapewnienie możliwości „nowego startu” przedsiębiorców którzy ponieśli fiasko gospodarcze w wyniku zmian warunków ekonomicznych.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy świadczy usługi prawne w zakresie restrukturyzacji w szerokim zakresie. Do zakresu usług zaliczyć można:

 1. Doradztwo prawne, księgowe i rachunkowe przy opracowaniu planu restrukturyzacyjnego,
 2. Opracowanie testy prywatnego wierzyciela/inwestora,
 3. Obsługa procesu pozyskania pomocy publicznej na restrukturyzację,
 4. Formułowanie propozycji układowych,
 5. Sporządzanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 6. Obsługa i zastępstwo prawne na wszystkich lub na poszczególnych etapach zasadniczego postępowania restrukturyzacyjnego,
 7. Doradztwo i przygotowywanie środków zaskarżenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 1. Obsługa prawna wierzyciela na wszelkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika,
 2. Przygotowanie, opracowanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności,
 3. Sporządzanie wniosków w tzw. sprawach wpadkowych, np. o wyłączenie składnika z masy, o wyłączenie osób pełniących funkcję organów postępowania,
 4. Przeglądania akt sądowych oraz ich analiza,
 5. Śledzenie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego,
 6. Udział w razie wierzycieli lub podczas zgromadzeń wierzycieli.
Doradztwo w Procesach restrukturyzacyjnych - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP