Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Jedną ze specjalizacji Kancelarii SSP jest obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych, w tym rejestracja spółek oraz doradztwo przy ich tworzeniu, w tym również spółek za granicą.

REJESTRACJA SPÓŁKI ZA GRANICĄ

Założenie spółki zagranicą często jest złożonym procesem złożonym, który wymaga uwzględniania wielu wymagań prawnych oraz potencjalnych zdarzeń mogących mieć miejsce na etapie przyszłej działalności spółki.

Niekiedy stosowane przez naszych Klientów rozwiązania są niestandardowe, czy wręcz szyte na miarę co dodatkowo uzasadnia potrzebę wsparcia prawnego.

Powyższe sprawia, że warto zlecić rejestrację spółki za granicą naszej Kancelarii, która w codziennej praktyce zajmuje się tego typu sprawami.

 

WYBRANE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Naszym Klientom oferujemy pomoc przy tworzeniu i rejestracji spółek w Unii Europejskiej oraz poza UE.

Pełna lista spółek, w których świadczymy usługi dostępna jest pod następującym linkiem –więcej

 

REJESTRACJA SPÓŁKI z Kancelarią Prawną SSP

Wybrane Jurysdykcje Europejskie:

 1. Niemcy,
 2. Litwa,
 3. Łotwa,
 4. Słowacja
 5. Estonia,
 6. Macedonia,
 7. Gruzja,
 8. Cypr,
 9. Czechy,
 10. Węgry,
 11. Bułgaria,
 12. Wielka Brytania

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie zakładania Trustów za granicą.

Oferujemy również usługi prawne w zakresie rejestracji fundacji prywatnych za granicą.

Rejestracja Spółek w Polsce - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP