Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Umowa o prace wciąż stanowi bardzo popularny sposób na nawiązanie stosunku zatrudnienia przez poszczególne osoby. Pomimo ciągłych głosów o stosowaniu przez licznych przedsiębiorców tzw. „umów śmieciowych”, umowy o pracę dalej są częstym sposobem na podjęcie współpracy przez podmioty działające na rynku.

Nasza kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych (pracowników) jak i przedsiębiorców czy instytucji zatrudniających pracowników.

Okoliczność reprezentowania różnych Stron stosunku pracy w ramach naszej działalności pozwala nam z lepszym zrozumieniem doradzać naszym Klientom w tej dziedzinie prawa.

Do wybranych usług w ramach prawa pracy świadczonych przez Kancelarię Prawną SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy zaliczyć można takie usługi jak:

 1. tworzenie umów o pracę,
 2. opiniowanie umów o pracę,
 3. doradztwo przy rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownika, w tym także wsparcie w prowadzeniu negocjacji z organizacjami związkowymi działającymi w spółce,
 4. tworzenie kontraktów menedżerskich,
 5. tworzenie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
 6. sporządzanie umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie stosunku pracy jak i po jego ustaniu,
 7. doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych,
 8. tworzenie umów o przejęciu odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie,
 9. doradztwo w zakresie uprawnień pracowników związanych ze stosunkiem pracy, tj. czas pracy, urlopy, świadczenia spółeczne,
 10. nieprawidłowości w rozwiązaniu stosunku pracy,
 11. ochrona dóbr osobistych i lobbing,
 12. doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dotyczących pomocy publicznej,
 13. prawnych aspektów zatrudnienia cudzoziemców,
 14.  uzyskiwanie zezwoleń na pracę, wiz, legalizacja pobytu,
 15. reprezentacja przed Sądami.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, reprezentuje również swoich Klientów w postępowaniach przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również w postępowaniach Sądowych dotyczących Ubezpieczeń Społecznych, a w szczególności:

 1. rent i emerytur,
 2. zasiłków chorobowych,
 3. zasiłków macierzyńskich,
 4. i innych.

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP