Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Świadczymy usługi prawne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów poszkodowanych praktykami naruszającymi ich interesy.

Z uwagi na fakt, iż w swojej praktyce doradzamy zarówno przedsiębiorcą jak i osobom fizycznym nasze doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi prawne z najlepszym zrozumieniem potrzeb Klientów.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom.

Naszym Klientom oferujemy szereg usług prawnych, do których zaliczają się m.in.:

 1. doradztwo oraz reprezentacja w sprawach z zakresu ograniczenia konkurencji lub nadużywania pozycji dominującej,
 2. doradztwo w sprawach dotyczących porozumień horyzontalnych lub wertykalnych,
 3. doradztwo oraz reprezentacja w sprawach dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorcy,
 4. doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dotyczących pomocy publicznej,
 5. doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji,
 6. doradztwo w sprawach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych,
 7. doradztwo w sprawach dotyczących ochrony praw konsumenta,
 8. reprezentacja przed instytucjami, podmiotami, organami i sądami,
 9. reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 10. ocena i przygotowywanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w celu wykluczenia klauzul abuzywnych,

Z tych względów nasza oferta jest kierowana nie tylko dla przedsiębiorców, ale również osób fizycznych.

Ochrona Konkurencji - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP