Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa własności intelektualnej.

Prawo własności intelektualnej składa się z prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Prawo własności intelektualnej we współczesnym świecie dostępne jest  w licznych dziedzinach życia gospodarczego i towarzyszy nie tylko takim umowom jak umowy o wykonanie strony internetowej, umowy wydawnicze czy umowy związane z przygotowaniem określonego dzieła. Prawo własności intelektualnej obecne jest w branży IT, branży tekstylnej, odzieżowej, samochodowej, budowlanej, spożywczej, filmowej, net biznesie czy farmaceutycznej.

Prawo to swoim zasięgiem obejmuje również patenty czy prawa do znaków towarowych.

Prawo autorskie obejmuje zarówno prawa majątkowe jak i osobiste.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy posiada również doświadczenie w obsłudze firm działających na rynku filmowych, a z niektórymi z nich utrzymuje stałe relacje.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy świadczy usługi prawne w zakresie prawa autorskiego polegające m.in. na:

 1. sporządzaniu umów obejmujących przeniesienie praw autorskich i własności przemysłowej,
 2. opiniowaniu, analizowaniu i negocjowaniu umów przenoszących prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej,
 3. sporządzaniu, opiniowaniu, analizowaniu umów dotyczących licencji,
 4. sporządzaniu umów i opinii z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 5. sporządzaniu regulaminów stron internetowych,
 6. sporządzaniu dokumentów dla portali internetowych, hostingów providerów niezbędnych do wyłączenia ich odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez użytkowników ich serwisów,
 7. ocenie serwisu i działań użytkowników serwisu w kontekście prawa autorskiego i własności przemysłowej,
 8. reprezentacji związanej z ochroną praw autorskich, własności przemysłowej i praw pokrewnych, przed sądami i instytucjami
 9. doradztwie w zakresie ochrony praw autorskich, znaków towarowych, know-how,
 10. doradztwie w zakresie ochrony dóbr osobistych
Prawo Autorskie - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP