Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego.

W ramach gałęzi prawa gospodarczego, Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, doradza Klientom m.in. w sprawach budowlanych, nieruchomościowych, podatkowych oraz innych sprawach administracyjnych związanych m.in. z uzyskaniem licencji, pozwoleń czy koncesji.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami.

WYBRANE USŁUGI W ZAKRESIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Do wybranych usług oferowanych przez Kancelarię Prawną SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy należą:

 1. wsparcie prawne w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwoleń,
 2. reprezentacja przed sądami i organami administracji,
 3. wsparcie w sprawach związanych z prawem ochrony konkurencji i konsumentów,
 4. wsparcie w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 5. wsparcie w procesach budowlanych,
 6. doradztwo w kwestiach regulacyjnych,
 7. wsparcie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Prawo Administracyjne - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP