KANCELARIA SSP -POSTĘPOWANIA PODATKOWE

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa podatkowego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Prawo podatkowe dotyczy każdego człowieka, instytucji, organu czy przedsiębiorcy. Nie powinno budzić wątpliwości, że każdy zetknie się z podatkami. Benjamin Franklin w liście to przyjaciela stwierdził, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Słowa te napisane w XVII wieku, nadal są aktualne.

Podatki są obecne niemal w każdej sferze życia, tylko przykładowo możemy wskazać na podatki dochodowe, podatek VAT, podatek od czynności cywilno prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości i wiele innych.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, w zależności od potrzeb Klienta oraz stanu prawnego sprawy oferuje kompleksowe usługi doradztwa podatkowego m.in. w zakresie:

 1. reprezentacji przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, kontrolami podatkowymi,
 2. reprezentacji w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych,
 3. sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów, w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego,
 4. doradztwa prawnego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych
 5. doradztwa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 6. doradztwa podatkowego przy uwzględnieniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów wspólnotowych,
 7. podatku PCC,
 8. podatku od spadków i darowizn,
 9. podatku od nieruchomości,
 10. sporządzania opinii prawnych oraz analizy przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce jak i za granicą,
 11. pomocy prawnej w zakresie ochrony majątku,
 12. reprezentacji przed organami egzekucyjnymi,
 13. planowaniu, tworzeniu oraz wdrażaniu struktur na gruncie prawa międzynarodowego, umożliwiających efektywną optymalizację podatkową w zakresie podatku dochodowego (kancelaria w swojej ofercie posiada przeszło 60 destynacji do utworzenia odpowiednich struktur),
 14. reprezentacji w trakcie postępowań skarbowych i karnoskarbowych,
 15. reprezentacji przed sądami administracyjnymi,
 16. bieżącej obsługi prawnopodatkowej,
 17. przeprowadzania procedury utraty polskiej rezydencji podatkowej oraz ustanawiania nowe rezydencji podatkowej,
 18. reprezentacji w procedurach zwrotu VAT

W ramach naszej działalności świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi związane z rejestracją spółek jak i zakupem spółek za granicą w tym, w tzw. rajach podatkowych. Zapewniamy również usługi powiernicze oraz usługi księgowe.

Nasze usługi świadczymy również w zakresie prawa celnego i dewizowego.

Doradztwo Podatkowe - SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki