Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w sprawach związanych z problematyką prawa karnego. Sankcje karne nakładane na poszczególne podmioty należą do najdotkliwszych sankcji prawnych. Z tych względów w toku postępowania karnego czy karnoskarbowego warto skorzystać z pomocy adwokata.po

Reprezentujemy klientów w każdym stadium postępowania tj. postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo), postępowanie przed Sądem I i II instancji, jak również po uprawomocnieniu się wyroku. Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentację interesów Klientów występujących w charakterze  podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego oraz oskarżyciela.

W naszych działaniach każdorazowo kierujemy się interesem naszego Klienta.

PRAWO KARNE – KANCELARIA SSP

Praktyka naszej kancelarii zorientowana jest również wokół kwestii związanych z prawem:

• karnym;

• karnym skarbowym;

• karnym gospodarczym;

• prawem wykroczeń.

Świadczymy m.in. usługi w zakresie:

• reprezentacji w postępowaniach karnych (na każdym etapie postępowania),

• doradztwa w sprawach karnych,

• niesłusznego postawienia zarzutów karnych,

• tymczasowego aresztowania,

• zatrzymania,

• zarządzenia wykonania kary,

• identyfikacji ryzyka związanego z ponoszeniem odpowiedzialności karnej,

• pomocy w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń,

• doradztwa zarządom spółek i innych jednostek organizacyjnych w sprawach związanych z ponoszeniem odpowiedzialności karnej.

 

Wybrane Publikacje Tematyczne

  1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
  2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
  3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
  4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
  5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
  6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
  7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
  8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
  9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
  10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki