Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie jednej z podstawowych życia jaką jest prawo rodzinne.

Prowadzimy postępowania o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów czy władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwo oraz inne sprawy obejmujące swoim zasięgiem szeroko rozumiane stosunki rodzinne i wychowawcze.

W czasie trwania małżeństwa co do zasady istnieje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa, chyba, że małżonkowie zawarli umowę o rozdzielności majątkowej. Trwanie wspólności majątkowej małżeńskiej uniemożliwia dokonanie podziału majątku wspólnego. Do podziału majątku wspólnego może dojść wówczas, czy to umownego, czy sądowego, gdy wspólność majątkowa małżeńska ustanie. Ustawowa wspólność majątkowa może ustać jeszcze w czasie trwania małżeństwa.
W czasie trwania małżeństwa, ustawowa wspólność małżeńska ustaje, gdy małżonkowie postanowią zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej, gdy sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej, gdy jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione, gdy w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość, bądź na skutek orzeczenia separacji przez sąd.
Do ustania wspólności małżeńskiej na skutek ustania małżeństwa dochodzi w przypadku orzeczenia rozwodu przez sąd, śmierci małżonka oraz unieważnienia małżeństwa przez sąd.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom.

Naszym Klientom oferujemy szereg usług prawnych w zakresie prawa rodzinnego, do których zaliczają się m.in.:

 1. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o rozwód,
 2. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o separację,
 3. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o alimenty,
 4. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o kontakty i władzę rodzicielską,
 5. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o ustalenie ojcostwa,
 6. prowadzenie postępowań oraz doradztwo w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej całkowite pozbawienie,
 7. sporządzanie pism procesowych,
 8. sporządzanie umów, porozumień, planów wychowawczych,
 9. doradzanie w kwestiach dotyczących regulacji kontaktów rodziców i dzieci,
 10. sprawy o uznanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne,
 11. sprawy dotyczące uprowadzenia dzieci,
 12. sprawy o dział majątku wspólnego,
 13. doradztwo w kwestiach związanych z ustaniem wspólności majątkowej,
 14. doradztwo oraz sporządzanie umów darowizny,
 15. reprezentacja Klientów przed sądami i organami.
Sprawy o podział majątku - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP