Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa podatkowego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Prawo podatkowe dotyczy każdego człowieka, instytucji, organu czy przedsiębiorcy. Nie powinno budzić wątpliwości, że każdy zetknie się z podatkami. Benjamin Franklin w liście to przyjaciela stwierdził, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Słowa te napisane w XVII wieku, nadal są aktualne.

Podatki są obecne niemal w każdej sferze życia, tylko przykładowo możemy wskazać na podatki dochodowe, podatek VAT, podatek od czynności cywilno prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości i wiele innych.

Optymalizacja podatkowa, mająca na celu minimalizację obciążeń przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej staje się obecnie coraz bardziej pożądana a niekiedy wręcz z uwagi na licznie wykonywane transakcje międzynarodowe, niezbędna.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, w zależności od potrzeb Klienta oraz stanu prawnego sprawy oferuje kompleksowe usługi doradztwa podatkowego m.in. w zakresie:

 1. reprezentacji przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, kontrolami podatkowymi,
 2. reprezentacji w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych,
 3. sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów, w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego,
 4. doradztwa prawnego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych
 5. doradztwa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 6. doradztwa podatkowego przy uwzględnieniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów wspólnotowych,
 7. podatku PCC,
 8. podatku od spadków i darowizn,
 9. podatku od nieruchomości,
 10. sporządzania opinii prawnych oraz analizy przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce jak i za granicą,
 11. pomocy prawnej w zakresie ochrony majątku,
 12. reprezentacji przed organami egzekucyjnymi,
 13. planowaniu, tworzeniu oraz wdrażaniu struktur na gruncie prawa międzynarodowego, umożliwiających efektywną optymalizację podatkową w zakresie podatku dochodowego (kancelaria w swojej ofercie posiada przeszło 60 destynacji do utworzenia odpowiednich struktur),
 14. reprezentacji w trakcie postępowań skarbowych i karnoskarbowych,
 15. reprezentacji przed sądami administracyjnymi,
 16. bieżącej obsługi prawnopodatkowej,
 17. przeprowadzania procedury utraty polskiej rezydencji podatkowej oraz ustanawiania nowe rezydencji podatkowej,
 18. reprezentacji w procedurach zwrotu VAT

W ramach naszej działalności świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi związane z rejestracją spółek jak i zakupem spółek za granicą w tym, w tzw. rajach podatkowych. Zapewniamy również usługi powiernicze oraz usługi księgowe.

Nasze usługi świadczymy również w zakresie prawa celnego i dewizowego.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

ZALETY RAI PODATKOWYCH

Wysokie obciążenia podatkowe w Polsce skłaniają do przenoszenia części aktywności gospodarczej do państw o bardzo niskich podatkach i rozbudowanych regulacjach prawnych odnośnie tajemnicy bankowej, tzw. rajów podatkowych.

Działania te są w pełni legalne i często pozwalają przynieść duże oszczędności.

Zauważyć należy, że przeniesienie kontroli nad majątkiem do państwa o wiarygodnym systemie prawnym skutecznie chroni majątek przed przypadkami bezprawia urzędniczego. Warto dodać, iż zmiany wprowadzone ostatnio do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie chronią fiskusa przed odpływem kapitału – ochronę taką mógłby stanowić wyłącznie niskie podatki, prosty system i uczciwi urzędnicy.

Współczesny szum wokół krajów będących tzw. rajami podatkowymi to nic innego jak skoordynowana akcja państw o wysokich podatkach wymierzona w wolność ekonomiczną ich obywateli.

Wobec powyższego zauważyć należy, że aktualne działania międzynarodowe mają niewiele wspólnego ze zwalczaniem nielegalnego uchylania się od płacenia podatków.

Zaletą Rai podatkowych jest minimalizacja obciążeń fiskalnych.

Wydaje się, iż są to raczej działania oparte na sile przymusu Państwowego mające na celu ochronę przed odpływem kapitału do krajów o bardziej atrakcyjnym systemie podatkowym, zaś cała ideologia, która jest tworzona do tych działań, to nic innego jak wymysł spin doktorów.

Dla naszych Klientów oferujemy usługi często „szyte na miarę”, do których zaliczają się m.in.:

 1. Rejestracja i sprzedaż spółek w tzw. rajach podatkowych,
 2. Zmiana rezydencji podatkowej,
 3. Usługi powiernicze,
 4. Fundusze inwestycyjne oraz fundusze hedgingowe,
 5. Fundacje prywatne,
 6. Trusty
 7. Optymalizacje podatkowe,
 8. Prywatne firmy ubezpieczeniowe,
 9. Ochrona majątku przed wierzycielami,
 10. Planowanie zasad sukcesji na wypadek śmierci,
 11. Ochrona poufności co do stanu majątkowego i tożsamości.

WYBRANE RAJE PODATKOWE

Wybrane Raje podatkowe oraz Spółki Zagraniczne:

 1. Spółki na Wyspach Marshalla,
 2. Spółki na Wyspach Mana
 3. Spółki w Belize
 4. Spółki w Anguilli,
 5. Zakładanie spółek w Hongkongu,
 6. Spółki w Delaware (USA),
 7. Spółki w Anglii,
 8. Spółki na Cyprze,
 9. Spółki na Malcie,
 10. Spółki na Gibraltarze,
 11. Spółki na Kostaryce,
 12. Spółki w Czechach,
 13. Spółki na Litwie,
 14. Spółki na Łotwie,
 15. Spółki w Szwajcarii,
 16. Spółki na Anjouan,
 17. Spółki na Seszelach,
 18. Spółki na BVI,
 19. Spółki Guernsey,
 20. Spółki Kajmany,
 21. Spółki w Libanie,
 22. Spółki w Gruzji,
 23. Spółki w Luksemburgu,
 24. Spółki w Lichtensteinie,
 25. Spółki Makau,
 26. Spółki Monako,
 27. Spółki Nevada,
 28. Spółki Panama,
 29. Spółki San Marino,
 30. Spółki Wyoming
 31. Spółki na Wyspach Cooka,
 32. Vanatu,
 33. Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zobacz pełną listę Rai podatkowych oferowanych przez Kancelarię Prawną SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Raje Podatkowe - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

ZALETY RAI PODATKOWYCH

Wysokie obciążenia podatkowe w Polsce skłaniają do przenoszenia części aktywności gospodarczej do państw o bardzo niskich podatkach i rozbudowanych regulacjach prawnych odnośnie tajemnicy bankowej, tzw. rajów podatkowych.

Działania te są w pełni legalne i często pozwalają przynieść duże oszczędności.

Zauważyć należy, że przeniesienie kontroli nad majątkiem do państwa o wiarygodnym systemie prawnym skutecznie chroni majątek przed przypadkami bezprawia urzędniczego. Warto dodać, iż zmiany wprowadzone ostatnio do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie chronią fiskusa przed odpływem kapitału – ochronę taką mógłby stanowić wyłącznie niskie podatki, prosty system i uczciwi urzędnicy.

Współczesny szum wokół krajów będących tzw. rajami podatkowymi to nic innego jak skoordynowana akcja państw o wysokich podatkach wymierzona w wolność ekonomiczną ich obywateli.

Wobec powyższego zauważyć należy, że aktualne działania międzynarodowe mają niewiele wspólnego ze zwalczaniem nielegalnego uchylania się od płacenia podatków.

Zaletą Rai podatkowych jest minimalizacja obciążeń fiskalnych.

Wydaje się, iż są to raczej działania oparte na sile przymusu Państwowego mające na celu ochronę przed odpływem kapitału do krajów o bardziej atrakcyjnym systemie podatkowym, zaś cała ideologia, która jest tworzona do tych działań, to nic innego jak wymysł spin doktorów.

Dla naszych Klientów oferujemy usługi często „szyte na miarę”, do których zaliczają się m.in.:

 1. Rejestracja i sprzedaż spółek w tzw. rajach podatkowych,
 2. Zmiana rezydencji podatkowej,
 3. Usługi powiernicze,
 4. Fundusze inwestycyjne oraz fundusze hedgingowe,
 5. Fundacje prywatne,
 6. Trusty
 7. Optymalizacje podatkowe,
 8. Prywatne firmy ubezpieczeniowe,
 9. Ochrona majątku przed wierzycielami,
 10. Planowanie zasad sukcesji na wypadek śmierci,
 11. Ochrona poufności co do stanu majątkowego i tożsamości.

WYBRANE RAJE PODATKOWE

Wybrane Raje podatkowe oraz Spółki Zagraniczne:

 1. Spółki na Wyspach Marshalla,
 2. Spółki na Wyspach Mana
 3. Spółki w Belize
 4. Spółki w Anguilli,
 5. Zakładanie spółek w Hongkongu,
 6. Spółki w Delaware (USA),
 7. Spółki w Anglii,
 8. Spółki na Cyprze,
 9. Spółki na Malcie,
 10. Spółki na Gibraltarze,
 11. Spółki na Kostaryce,
 12. Spółki w Czechach,
 13. Spółki na Litwie,
 14. Spółki na Łotwie,
 15. Spółki w Szwajcarii,
 16. Spółki na Anjouan,
 17. Spółki na Seszelach,
 18. Spółki na BVI,
 19. Spółki Guernsey,
 20. Spółki Kajmany,
 21. Spółki w Libanie,
 22. Spółki w Gruzji,
 23. Spółki w Luksemburgu,
 24. Spółki w Lichtensteinie,
 25. Spółki Makau,
 26. Spółki Monako,
 27. Spółki Nevada,
 28. Spółki Panama,
 29. Spółki San Marino,
 30. Spółki Wyoming
 31. Spółki na Wyspach Cooka,
 32. Vanatu,
 33. Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zobacz pełną listę Rai podatkowych oferowanych przez Kancelarię Prawną SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Raje Podatkowe - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP