KANCELARIA SSP – OCHRONA MAJĄTKU

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Usługi związane z ochroną majątku naszych Klientów mają na celu zabezpieczenie roszczeń oraz ochronę przed nieuczciwymi dłużnikami, minimalizację ryzyk związanych z podejmowaną działalnością gospodarczą.

Do zabezpieczeń majątku używa się m.in. takich środków jak ustanowienie hipoteki, zastawu, weksli, awali, poręczeń, gwarancji,

W ramach usług związanych z ochroną majątku naszych Klientów możemy wyróżnić takie usługi jak:

 1. doradztwo prawne i udział w negocjacjach w zakresie umów,
 2. sporządzanie umów,
 3. opiniowanie i analizowanie umów, w tym wskazywanie ryzyk związanych z zawarciem umowy,
 4. doradztwo prawne i udział w negocjacjach w zakresie restrukturyzacji zobowiązań,
 5. usługi powiernicze,
 6. doradztwo w zakresie powództw przeciwegekucyjnych,
 7. doradztwo w zakresie środków zabezpieczenia roszczeń,
 8. wsparcie prawne w zakresie ustalania zakresu i podstaw odpowiedzialności,
 9. doradztwo w zakresie majątkowych stosunków małżeńskich,
 10. doradztwo prawne i podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ochrona Majątku - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP