Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Specyfika oferowanych przez nas usług, opartych w znacznej mierze na zaufaniu Klientów nie tylko do naszej wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności i uczciwości, sprawia, iż najlepszą rekomendacją naszych usług są pozytywne opinie naszych Klientów oraz ich wola polecania naszych usług swoim najbliższym, partnerom czy współpracownikom.

Naszym Klientom oferujemy szereg usług prawnych, do których zaliczają się m.in.:

 1. Doradztwo prawne
 2. Doradztwo podatkowe
 3. usługi dla firm
 4. usługi dla osób fizycznych
 5. Sprzedaż i Obsługa Spółek

Z tych względów nasza oferta jest kierowana nie tylko dla przedsiębiorców, ale również osób fizycznych.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa podatkowego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Prawo podatkowe dotyczy każdego człowieka, instytucji, organu czy przedsiębiorcy. Nie powinno budzić wątpliwości, że każdy zetknie się z podatkami. Benjamin Franklin w liście to przyjaciela stwierdził, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Słowa te napisane w XVII wieku, nadal są aktualne.

Podatki są obecne niemal w każdej sferze życia, tylko przykładowo możemy wskazać na podatki dochodowe, podatek VAT, podatek od czynności cywilno prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości i wiele innych.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, w zależności od potrzeb Klienta oraz stanu prawnego sprawy oferuje kompleksowe usługi doradztwa podatkowego m.in. w zakresie:

 1. reprezentacji przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, kontrolami podatkowymi,
 2. reprezentacji w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych,
 3. sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów, w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego,
 4. doradztwa prawnego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych
 5. doradztwa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 6. doradztwa podatkowego przy uwzględnieniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów wspólnotowych,
 7. podatku PCC,
 8. podatku od spadków i darowizn,
 9. podatku od nieruchomości,
 10. sporządzania opinii prawnych oraz analizy przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce jak i za granicą,
 11. pomocy prawnej w zakresie ochrony majątku,
 12. reprezentacji przed organami egzekucyjnymi,
 13. planowaniu, tworzeniu oraz wdrażaniu struktur na gruncie prawa międzynarodowego, umożliwiających efektywną optymalizację podatkową w zakresie podatku dochodowego (kancelaria w swojej ofercie posiada przeszło 60 destynacji do utworzenia odpowiednich struktur),
 14. reprezentacji w trakcie postępowań skarbowych i karnoskarbowych,
 15. reprezentacji przed sądami administracyjnymi,
 16. bieżącej obsługi prawnopodatkowej,
 17. przeprowadzania procedury utraty polskiej rezydencji podatkowej oraz ustanawiania nowe rezydencji podatkowej,
 18. reprezentacji w procedurach zwrotu VAT

W ramach naszej działalności świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi związane z rejestracją spółek jak i zakupem spółek za granicą w tym, w tzw. rajach podatkowych. Zapewniamy również usługi powiernicze oraz usługi księgowe.

Nasze usługi świadczymy również w zakresie prawa celnego i dewizowego.

Doradztwo Podatkowe - SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki