Łukasz Pasternak
Łukasz Pasternak

Skontaktuj się:

mobile: + 48 723-666-973

tel: +48 22 718 32 70
e-mail: l.pasternak@kancelaria-ssp.pl

skype: lukasz.pasternak.kancelaria.ssp

adwokat Łukasz Pasternak

Założyciel i Partner Zarządzający Kancelarii

Adwokat Łukasz Pasternak, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych działających zarówno na krajowym jak i międzynarodowych rynkach jak również osób prywatnych.

Współpracował przy licznych projektach budowlanych i nieruchomościowych, w tym współpracował przy projekcie związanym z jedną z największych inwestycji mieszkaniowych w Europie zlokalizowanej w Warszawie.

Swoje doświadczenia zdobywał współpracując z podmiotami działającymi w branży budowlanej, nieruchomościowej, projektowej, tzw. e-biznesie, branży lotniczej, energetycznej, kolejowej, produkcyjnej, rolniczej, usługowej, handlowej doradzając przy tym zarówno dużym, średnim jak i małym podmiotom.

Preferuje zagadnienia związane z prawem gospodarczym oraz prawem karnym.

Nie są mu również obce zagadnienia związane z obsługą osób fizycznych w sprawach dotyczących życia codziennego takich jak: sprawy rodzinne, rozwodowe, spadkowe czy alimentacyjne.

Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym.

Prowadzi prace nad rozprawą doktorską w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa karnego.

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, prawa handlowego i prawa zamówień publicznych, w licznych renomowanych prawniczych czasopismach naukowych oraz pozycji książkowych

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 2.  „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 3. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.
 4. „Korupcja w systemie zamówień publicznych”, Jurysta, nr 11, 2012
 5. „Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 8. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 9. „Odpowiedzialność prawna za zmowy przetargowe w Polsce”, Jurysta, nr 2, 2013
 10. „Przestępstwa i wykroczenia z zakresu szkodnictwa i kradzieży leśnej”, Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy Ścigania (M. Trybus red.)( T. WILK (red.), Rzeszów 2013, s. 207-221
 11. „Odpowiedzialność prawna za zmowy przetargowe w Polsce (cz. II)”, Jurysta, Nr 3, 2013
 12. „Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, Jurysta, nr 10, 2014
 13.  „O przestępstwie płatnej protekcji uwag kilka”, nr 2, 2015
 14.  „Ingerencja prawa karnego w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w kontekście dyrektyw stosowania prawa karnego”, Jurysta, nr 2, 2015
 15. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 16. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 17. „Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym osób fizycznych – na wniosek”, Ekspres Marecki, Nr 8, 2012