KANCELARIA SSP REJESTRACJA FUNDACJI PRYWATNYCH ZA GRANICĄ

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym. Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu poświęconego Fundacjom Zagranicznym (fundacjom prywatnym) – www.fundacje-zagraniczne.pl

Kancelaria Prawna SSP Lukasz Pasternak i Partnerzy w ramach doradztwa prawnego oraz międzynarodowego planowania podatkowego wspiera Klientów w rejestracji fundacji prawa prywatnego, które mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące zarówno osobom fizycznym jak i prawnym chronić majątek, ale również w sposób efektywny wpierać planowanie podatkowe.

FUNDACJA PRYWATNA NA MALCIE

W ramach usług zakładamy między innymi fundacje prawa prywatnego na Malcie oraz innych krajach.

FUNDACJA NA MALCIE A TRUST

Zasadniczo fundacje prywatne swoją konstrukcją przypominają Trust.

Trust jest instytucją, która powstaje w ten sposób, że założyciel przekazuje określone aktywa (majątek) na rzecz osoby zwanej trustee, wskazując jej, w jaki sposób ma tymi aktywami zarządzać oraz na czyją korzyść albo na jaki cel ma je przeznaczać.

Możliwe jest przekształcenie fundacji w Trust i odwrotnie.

Fundator (podobnie jak w przypadku Trustu), przekazuje swoje prawa do majątku niezależnemu podmiotowi, który staje się formalnym właścicielem majątku. Fundacja nie może jednak wykorzystywać środków do prowadzenia działalności gospodarczej, chyba, że jest to działalność stricte inwestycyjna.

Majątek zgromadzony w fundacji powierzany jest pod zarząd, tj. administratorowi powołanemu i działającemu na rzecz i w imieniu beneficjentów.

Fundacja  w przeciwieństwie do Trustu posiada odrębną osobowość prawną. Trust jest tylko umową cywilnoprawną natomiast fundacja jest tworzona w pewnej specyficznej konwencji.

Fundacja rejestrowana jest w rejestrze co daje jej pewną stabilność i niewzruszalność.

Śmierć osoby zakładającej Trust może rodzić konsekwencje na gruncie prawa spadkowego, natomiast w przypadku fundacji statut fundacji zostaje niezmieniony.

Fundacja, Spółki zagraniczne - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

  1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
  2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
  3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
  4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
  5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
  6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
  7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
  8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
  9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
  10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP