KANCELARIA SSP – SPÓŁKI ZA GRANICĄ

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Kancelaria SSP pomaga w tworzeniu optymalnych struktur do zarządzania majątkiem oraz prowadzenia działalności.

INFORMACJE O SPÓŁCE i ZALETY

Kompleksowo doradzamy w zakresie optymalnej formuły prowadzenia działalności na terytorium Czech.

Współpracujemy z biurami księgowymi, które dla naszych Klientów prowadzą księgowość zgodnie z lokalnymi wymogami. Zapewniamy również usługi wirtualnego adresu.

Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. w Czechach reguluje prawo działalności gospodarczej oraz kodeks handlowym.

Spółka z o.o. (SRO) jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej  w Czechach. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 CZK.

Zmiana nazwy lub siedziby spółki wymaga aktu notarialnego.

Członkowie zarządu nie muszą być zatrudnieni w spółce oraz płacić z tego tytułu ubezpieczenia społecznego. Członkami zarządu mogą być tylko osoby fizyczne.

 Rejestracja nowe spółki to czas ok. 1-2 tygodni natomiast nabycie gotowej spółki pozwala rozpocząć działalność od zaraz.

SYSTEM PODATKOWY

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi: 19%.
 2. Podatek dochodowy dla niektórych dochodów z inwestycji wynosi 5% oraz
 3. 0% dla działalności w zakresie emerytur i funduszy akcyjnych,
 4. Dywidendy uzyskane przez spółkę czeską opodatkowane są stawką 15% (0% jeżeli rezydent UE lub spółka dominująca posiada 10 % akcji od 2 lat),
 5. występuje podatek u źródła,
 6. brak podatku od czynności cywilnoprawnych,
 7. W określonych sytuacja brak konieczności opłacania VAT-u w cenie samochodu oraz możliwość zwrotu podatku akcyzowego
 8. Możliwość odliczenia całego podatku VAT od paliwa, jak i naprawy i części zamiennych dla samochodu,
 9. domniemanie niewinności w kwestiach skarbowych,

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

 

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP