KANCELARIA SSP – DAROWIZNY

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.

Prawo Cywilne odgrywa największą rolę w życiu codziennym,albowiem ta gałąź prawa normuje stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, do których zaliczają się osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

PRAWO CYWILNE (PRAWO GOSPODARCZE, RODZINNE, SPADKOWE, PRAWO UMÓW, PRAWO RZECZOWE, ODSZKODOWANIA)

Na gruncie prawa cywilnego, Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, świadczy usługi prawne m.in. w zakresie:

 1. prawa umów
 2. prawa gospodarczego
 3. prawa rodzinnego
 4. prawa spadkowego
 5. prawa rzeczowego
 6. odszkodowań

W zakresie naszych usług mieszczą się takie czynności jak:

 1. doradztwo związane z umowami,
 2. doradztwo w zakresie nieruchomości,
 3. prawo rzeczowe,
 4. prawo rodzinne,
 5. prawo spadkowe,
 6. ochrona dóbr osobistych,
 7. doradztwo prawne w sprawach o odszkodowanie oraz uzyskiwanie zadośćuczynienia,
 8. postępowania cywilne i odzyskiwanie wierzytelności,
 9. reprezentacja przed sądem i organami egzekucyjnymi,
 10. negocjacje,
 11. opracowywanie informacji oraz opinii prawnych,
 12. udzielanie porad prawnych
 13. sporządzanie pism procesowych.
Prawo Cywilne - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki