KONFISKATA ROZSZERZONA – pierwsze zastosowanie przepisów

Po raz pierwszy prokuratura zastosowała przepisy o konfiskacie rozszerzonej w sprawie o podatki. Udziały w spółce produkującej wyroby mięsne, których przepadek na poczet długów orzeknięto formalnie nie należały do podejrzanych o oszustwa podatkowe, jednak prokurator zabezpieczył także ten majątek na poczet grożącego przepadku i zaległych podatków. Stwierdził bowiem, że dwie inne osoby, które zapłaciły za […]
Continue Reading

FISKUS UWOLNI SZYBCIEJ PIENIĄDZE Z KONTA VAT

Sprzedawca dostaje tylko kwotę netto, VAT wpływa na specjalny rachunek kontrolowany przez fiskusa. Tak wygląda system podzielonej płatności – propozycja Ministerstwa Finansów na uszczelnienie systemu podatkowego. Po konsultacjach z przedsiębiorcami chce zmodyfikować przedstawiony w maju projekt nowelizacji ustawy o VAT. Skracamy termin uwolnienia środków ze specjalnego rachunku VAT. Pierwotnie miało to być 90 dni, zmieniamy […]
Continue Reading

POŻYCZKA

Ktoś oferuje pożyczkę, ale wymaga wizyty u notariusza i przeniesienia własności mieszkania? Uważaj na treść podpisywanej umowy, bo możesz stracić mieszkanie! – ostrzega Rzecznik Finansowy. Dociera do niego coraz więcej sygnałów i próśb o interwencję od osób, które straciły mieszkanie dlatego, że nie mogły oddać pożyczonych pieniędzy. Niestety, w większości przypadków te osoby padły ofiarą […]
Continue Reading

pacjent i ból

W połowie kwietnia prezydent podpisał nowelizacje ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Szczególnie zwrócono uwagę na prawo pacjenta do leczenia bólu. W art. 20a ust. 1 i 2 wskazano, że „podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia”.  
Continue Reading

papierosy

Ministerstwo Finansów (MF) informuje: skierowaliśmy do konsultacji publicznych „pakiet tytoniowy”, czyli projekt ustawy, który zawiera wiele zmian w czterech ustawach. Ma on uszczelnić system podatkowy w zakresie obrotu suszem tytoniowym. Szara strefa na rynku wyrobów tytoniowych w Polsce wynosi ponad 14 proc. konsumpcji. Szacuje się, że w związku z szarą strefą do budżetu państwa nie trafia […]
Continue Reading

Przesłuchania w śledztwie

Po śmierci Igora Stachowiaka opinie prawników są jedno głośne – przesłuchania w śledztwie trzeba nagrywać. Czynności śledcze szczególnie zasługują na nagrywanie, chodzi o ich wiarygodność i sprawność. Rejestrację wdrożono już w sprawach cywilnych, czy wykroczeniach. Zapadła już decyzja o nadzorowaniu czynności komorniczych. Trwają jednak dopiero teraz przymiarki do rozszerzenia rejestracji na sprawy karne. Należałoby jednak zastanowić się […]
Continue Reading

zwrot prezentu po rozwodzie.

Była synowa / zięć będą musieli zwrócić teściom darowiznę, tak orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach. Zgłoszenie darowizny do US i zapłatę podatku Sąd może uznać za wybieg mający na celu zabezpieczenie otrzymanej kwoty przed ewentualnym obowiązkiem zwrotu. Według Sądu należy „zbadać” czy darowizna była darowizną sensu stricto czy tylko zbiórką pieniędzy na określony cel a role skarbnika […]
Continue Reading

Wpis do rejestru dłużników nawet przy spornym długu

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze sądowym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 700) rejestr dłużników niewypłacalnych jest trzecim rodzajem rejestru wchodzącym w skład KRS. Jest on jawny i dostępny dla każdego zainteresowanego (art. 8 ustawy o KRS). Jednak płatnik, który nie zgadza się z zasadnością […]
Continue Reading

Komornik musi zapłacić VAT z własnej kieszeni

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) podtrzymał stanowisko, że dla komornika podstawą opodatkowania są opłaty egzekucyjne pomniejszone o VAT. Dopiero co siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego przesądził uchwałą, że komornicy są podatnikami VAT (I FPS 8/16). A teraz jeden ze składów NSA podtrzymał niekorzystne dla nich stanowisko co do palącego problemu, jak wyliczać VAT od opłat egzekucyjnych. Pytanie komornika […]
Continue Reading

Błędy lekarskie

Ponad 30 proc. wzrosła liczba postępowań w sprawie błędów lekarskich (4963 postępowania czyli o blisko 32 proc. więcej niż w 2015 r.). Jest to efekt utworzenia specjalnych wydziałów w prokuraturach regionalnych – wzrost postępowań świadczy, że organy ścigania stały się bardziej aktywne – uważa prof. Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.  
Continue Reading