AKTUALNOŚCI

Palestra 2016 – Łukasz Pasternak – odpowiedzialność karna zarządzających (23-12-2016)

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż adw. Łukasz Pasternak na łamach miesięcznika Palestry opublikował artykuł pt. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania. Zapraszamy do lektury.

Państwo i Prawo 9/2016 – Łukasz Pasternak – „Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego” – (21-11-2016)

Ł. Pasternak autorem kolejnej publikacji z zakresu prawa karnego w prestiżowym czasopiśmie prawniczym Państwo i Prawo – „Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego”.

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami – (18-10-2016)

Wielu naszych klientów podczas spotkań zwraca się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami. Wobec powyższego zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, poruszającego tę problematykę

Skuteczna Windykacja – (22-09-2015)

Z powodzeniem reprezentowaliśmy naszego Klienta postępowaniu windykacyjnym w kwocie ponad 1 miliona złotych.

Publikacja w czasopiśmie prawniczym dot. zmów przetargowych w Polsce – (11-04-2016)

Ł. Pasternak autorem kolejnej publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa karnego zatytułowanej „Odpowiedzialność Prawna za zmowy przetargowe w Polsce” opublikowanego na łamach czasopisma Jurysta.

Sukces w sprawie dot. naszego Klienta będącego cudzoziemcem – (29-02-2016)

z powodzeniem doradzaliśmy naszemu Klientowi w precedensowej sprawie dotyczącej uzyskania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz odstąpienia od zobowiązania do powrotu.

Gratulacje dla mec. Łukasza Pasternaka – (08-02-2016)

mec. Łukasz Pasternak autorem kolejnej publikacji naukowej z zakresu prawa zamówień publicznych, zatytułowanej „Zasady jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, krytyka prawa Tom VII, Warszawa 2015 r. – Gratulujemy

Wygrana w sprawie o rozwód – (09-11-2015)

Z powodzeniem reprezentowaliśmy naszego Klienta w sprawie rozwodowej.

Wybrane Publikacje Tematyczne

  1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
  2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
  3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
  4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
  5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
  6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
  7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
  8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
  9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
  10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki