KONFISKATA ROZSZERZONA – pierwsze zastosowanie przepisów

Po raz pierwszy prokuratura zastosowała przepisy o konfiskacie rozszerzonej w sprawie o podatki. Udziały w spółce produkującej wyroby mięsne, których przepadek na poczet długów orzeknięto formalnie nie należały do podejrzanych o oszustwa podatkowe, jednak prokurator zabezpieczył także ten majątek na poczet grożącego przepadku i zaległych podatków. Stwierdził bowiem, że dwie inne osoby, które zapłaciły za udziały ponad 2 mln zł, były udziałowcami tylko formalnie. Fikcyjni udziałowcy pomagający ukryć majątek są oskarżeni o pranie pieniędzy. Oprócz udziałów prokuratura zabezpieczyła m.in. samochody, pieniądze, biżuterię, złote monety i tiry wraz z cysternami, łącznie warte ponad 10 mln zł. ledztwo obejmuje przestępstwa związane z obrotem olejem smarowym sprzedawanym jako napędowy i wykorzystywaniem przez członków grupy kontrolowanych przez siebie firm do uchylania się od opodatkowania akcyzą od sprowadzonych do Polski ponad 20 mln litrów oleju. Prokuratorzy badają też podanie nieprawdy w deklaracjach VAT i posługiwanie się pustymi fakturami. Według prokuratury grupa nie zapłaciła 24 mln zł akcyzy i 16 mln zł VAT.