FISKUS UWOLNI SZYBCIEJ PIENIĄDZE Z KONTA VAT

Sprzedawca dostaje tylko kwotę netto, VAT wpływa na specjalny rachunek kontrolowany przez fiskusa. Tak wygląda system podzielonej płatności – propozycja Ministerstwa Finansów na uszczelnienie systemu podatkowego. Po konsultacjach z przedsiębiorcami chce zmodyfikować przedstawiony w maju projekt nowelizacji ustawy o VAT. Skracamy termin uwolnienia środków ze specjalnego rachunku VAT. Pierwotnie miało to być 90 dni, zmieniamy na 60 – powiedział Wojciech Śliż, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług, na spotkaniu z organizacją Pracodawcy RP. przedsiębiorca dostanie pieniądze, nawet jeśli jest u niego kontrola – zapewniał Wojciech Śliż. – Skarbówka będzie natomiast mogła odmówić uwolnienia środków, jeśli jest uzasadniona obawa, że zobowiązanie w VAT nie zostanie przez firmę uregulowane.