zwrot prezentu po rozwodzie.

Była synowa / zięć będą musieli zwrócić teściom darowiznę, tak orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach. Zgłoszenie darowizny do US i zapłatę podatku Sąd może uznać za wybieg mający na celu zabezpieczenie otrzymanej kwoty przed ewentualnym obowiązkiem zwrotu. Według Sądu należy „zbadać” czy darowizna była darowizną sensu stricto czy tylko zbiórką pieniędzy na określony cel a role skarbnika pełniła jedna osoba, która wówczas jest powiernikiem a nie prawnym właścicielem.

Sygn. akt I ACa 1026/16