papierosy

Ministerstwo Finansów (MF) informuje: skierowaliśmy do konsultacji publicznych „pakiet tytoniowy”, czyli projekt ustawy, który zawiera wiele zmian w czterech ustawach. Ma on uszczelnić system podatkowy w zakresie obrotu suszem tytoniowym. Szara strefa na rynku wyrobów tytoniowych w Polsce wynosi ponad 14 proc. konsumpcji. Szacuje się, że w związku z szarą strefą do budżetu państwa nie trafia ok. 6 mld zł z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT. Niezależnie od zmian legislacyjnych Ministerstwo Finansów prowadzi szeroko zakrojoną walkę z nielegalnym obrotem tytoniem i wyrobami tytoniowymi.