pacjent i ból

W połowie kwietnia prezydent podpisał nowelizacje ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Szczególnie zwrócono uwagę na prawo pacjenta do leczenia bólu. W art. 20a ust. 1 i 2 wskazano, że „podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia”.