Wpis do rejestru dłużników nawet przy spornym długu

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze sądowym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 700) rejestr dłużników niewypłacalnych jest trzecim rodzajem rejestru wchodzącym w skład KRS. Jest on jawny i dostępny dla każdego zainteresowanego (art. 8 ustawy o KRS). Jednak płatnik, który nie zgadza się z zasadnością roszczenia ZUS, nie może na podstawie owego spornego długu podważać wpisania go przez sąd rejestrowy na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do rejestru dłużników niewypłacalnych. Jeśli chce to zrobić musi wytoczyć odrębne postępowanie.