Komornik musi zapłacić VAT z własnej kieszeni

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) podtrzymał stanowisko, że dla komornika podstawą opodatkowania są opłaty egzekucyjne pomniejszone o VAT. Dopiero co siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego przesądził uchwałą, że komornicy są podatnikami VAT (I FPS 8/16). A teraz jeden ze składów NSA podtrzymał niekorzystne dla nich stanowisko co do palącego problemu, jak wyliczać VAT od opłat egzekucyjnych. Pytanie komornika sądowego, który wystąpił z wnioskiem do NSA, sprowadzało się do tego, jaką metodą wyliczyć VAT od należnych mu opłat egzekucyjnych. Konkretnie, czy VAT należny od swoich czynności komornik powinien doliczać do wysokości pobieranych opłat (liczenie metodą „od sta”)? Czy też podatek ten zawiera się już w ich wysokości (liczenie metodą „w stu”)? NSA orzekł, że podatek zawiera się już w wysokości pobieranych opłat egzekucyjnych.